Syntegra Medical Mind

השג תובנות עמוקות לגבי דפוסי מחלה, תוצאות טיפול מגוונות ואפשרויות טיפול שוויוניות תוך שימוש בנתוני חולים סינתטיים

קורטי

ייעל מפגשי מטופלים, שפר את הדיוק וחסוך זמן עם ה-AI המבוסס הקולי המתקדם של Corti

לְקַצֵר

תמלול אוטומטי וסיכומים לאחר ביקור למטופלים, פישוט מונחים רפואיים שהוזכרו במהלך התייעצויות להבנה טובה יותר ושיפור הדבקות

סוקי אסיסטנט 2

התמקד בטיפול בחולה במהלך התייעצויות בעוד ש-Suki מייצר הערות קליניות מדויקות וקודים ICD-10 עם מערכות EHR בזמן אמת. הערה: כלי זה זמין בקרוב.

קאהון

קבל רשימות מקיפות של אבחנות מבדלת ואפשרויות עיבוד לדיוק אבחון משופר וקבלת החלטות מושכלת